Biblioteka Iwkowa

Gminna Biblioteka
Publiczna w Iwkowej

Adres: Iwkowa
Iwkowa 940
32-861 Iwkowa
(14) 68-44-348

Filia Wojakowa
Wojakowa 262
32-862 Porąbka Iwkowska
(14) 68-45-150

Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Strona główna /Zbiory Regionalne /O zbiorach Regionalnych

O zbiorach Regionalnych

...Chciałem uratować dla swojej wsi to wszystko co było do uratowania, chciałem swoim ludziom powiedzieć coś prawdziwego, co było ich i w nich trwało przez wieki..., ...Wrosłem w tę ziemię i wśród tych ludzi czuję się jak w rodzinie...

Przytoczone tu cytaty pochodzą z wypowiedzi prasowych ks. Jana Piechoty, nieżyjącego już proboszcza parafii Iwkowa, twórcy muzeum parafialnego, etnografa, pisarza i historyka Iwkowej. Umieszczone na planszach w czytelni biblioteki, obok stałych ekspozycji fotograficznych obrazujących region Iwkowszczyzny, przypominają nam o potrzebie uchronienia przed zapomnieniem lokalnego dziedzictwa kulturowego.                     

Szczególne miejsce w iwkowskiej bibliotece zajmują "regionalia". Są to zbiory o wyjątkowym charakterze, ponieważ zawierają dokumenty życia społecznego mieszkańców gminy, które nie są nigdzie poza biblioteką gminną, w takim zakresie gromadzone ani rejestrowane. Obok dokumentów piśmiennych takich jak książki, maszynopisy, rękopisy, foldery, artykuły prasowe, znajdują się bogate zbiory fotograficzne, ulotki, afisze, kalendarze, zaproszenia, albumy, a także zbiór rękodzieła ludowego jak hafty, wyroby ze słomy, rzeźby i obrazy.

Ważną częścią tych zbiorów, obok dokumentów opublikowanych, są opracowania niepublikowane, tj. prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie itp.

Można tu znaleźć też prace pisane przez mieszkańców naszej gminy nie dotyczące regionu, np.:

 • Zarys historii Peru (oprac. Ks. R.Zieliński)
 • Poezja Agnieszki Osieckiej na tle polskiej współczesnej poezji (oprac. Bodek B.)

Warto obejrzeć albumy bogate w fotografie, artykuły prasowe i informacje, m.in.:

 • album poświęcony osobie ks. Jana Piechoty autora wielu publikacji
  o Iwkowej m.in. Dziejów Iwkowej, etnografa i historyka wsi, założyciela muzeum parafialnego
 • album poświęcony osobie prof. Jerzego Grzymka, iwkowianina, światowej sławy uczonego
 • album poświęcony osobie Józefa Kosakowskiego, poety i twórcy ludowego
  z Wojakowej
 • album fotograficzny dokumentujący budowę kościoła parafialnego
  w Iwkowej w 1952 roku
 • album fotograficzny dokumentujący Iwkową na przestrzeni lat
 • album fotoreportaż z powodzi w gminie Iwkowa w 1997 i 1998 roku
 • albumy dokumentujące wystawy organizowane w bibliotece.

Prowadzony jest na bieżąco Przewodnik Biograficzny twórców ludowych
i znanych osób z terenu gminy oraz zbiór artykułów prasowych dotyczących gminy Iwkowa.

Biblioteka posiada kompletne egzemplarze prasy regionalnej; na terenie gminy ukazują się czasopisma lokalne tj. Echo znad Beli oraz W naszej parafii.

Gromadzimy zbiory audiowizualne (filmy video, kasety magnetofonowe) dokumentujące ważne wydarzenia społeczno-kulturalne np.:

 • Panorama gminy Iwkowa
 • Lato z radiem Kraków w Czchowie i Iwkowej
 • Wywiady z dziećmi po powodzi w 1997 roku
 • Pieśni ludowe w wykonaniu mieszkanki wsi
 • 670-lecie Iwkowej i promocja książki Dzieje Iwkowej ks. Jana Piechoty

Biblioteka zajmuje się także działalnością wydawniczą mającą na celu dokumentowanie dziedzictwa kulturowego regionu Iwkowszczyzny. W 1995 roku wydano monografię wsi Dzieje Iwkowej 1325-1960 ks. Jana Piechoty, w 1996 roku poemat religijny Życie Jezusa Chrystusa według Ewangelii Józefa Kosakowskiego, w 2001 roku zbiór fraszek Józefa Kosakowskiego pt. Fraszki. W latach następnych opublikowano takie pozycje jak: Iwkowskie kuseryje Stefana Szota, album fotograficzny Dzieje gminy Iwkowa fotografią malowane, Iwkowskie Role (kontynuacja serii Dzieje gminy Iwkowa) oraz Rejestr zapisów gruntowych wsi Iwkowa 1804-1876.

Ten specjalny zbiór cieszy się dużym uznaniem i zainteresowaniem mieszkańców poszukujących wiedzy o swej małej ojczyźnie, o ludziach tu żyjących, kulturze, tradycji, wydarzeniach, historii..


Dzieje Gminy Iwkowa
Fotografią malowane

Dzieje Iwkowa

Dzieje Gminy Iwkowa
Iwkowskie role

Dzieje Gminy Iwkowa

Biblioteka w Pigułce
Foto-Galeria

Foto Galeria

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Skarbczyk Literatury

Skarbczyk Literatury
Zmień czcionkę: A A A

Wyszukaj na stronie

Biuletyn informacji publicznej Facebook Programy i projekty

Informacje lokalne

Gmina Iwkowa

Pomocne adresy

wbibliotece.pl
Cyfrowa Biblioteka Narodowa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biblioteka Narodowa
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Bibloteka Publiczna w Brzesku

Statystyki

» 1 Online
» 2 Dzisiaj
» 108 W tygodniu
» 1932 W miesiącu
» 293396 Łącznie