Biblioteka Iwkowa

Gminna Biblioteka
Publiczna w Iwkowej

Adres: Iwkowa
Iwkowa 940
32-861 Iwkowa
(14) 68-44-348

Filia Wojakowa
Wojakowa 262
32-862 Porąbka Iwkowska
(14) 68-45-150

Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Strona główna /O bibliotece /O bibliotece słów kilka

O bibliotece słów kilka

Pierwsze książki, tak zwane "intencyjki", z opisami żywotów świętych ukazały się w Iwkowej w 1864 roku, co wiąże się z datą zorganizowania jednoklasowej szkółki ludowej. W 1890 roku Towarzystwo Oświatowej Szkoły Ludowej założyło przy szkółce ludowej czytelnię publiczną prowadzoną przez nauczyciela Kimnera. Później czytelnia nosiła nazwę Macierzy Szkolnej i prowadzona była przez ks. Iżyńskiego. W latach 1925-1939 kronika nie notuje działalności czytelni, natomiast wykazuje założenie biblioteki przy kole "Wici", prowadzonej przez Szczepana Karwalę, a następnie Mariana Szota. Również w tych latach dobrze funkcjonuje biblioteka parafialna z bogatym księgozbiorem. Podczas okupacji biblioteki te uległy zniszczeniu.

17 kwietnia 1946 roku, po wydaniu Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, utworzono przy Zarządzie Gminnym w Iwkowej punkt biblioteczny, a rok później Gminną Bibliotekę Publiczną w Iwkowej. Prawnej rejestracji biblioteki dokonano 16 marca 1948 roku w Inspektoracie Szkolnym w Brzesku. Pierwszym kierownikiem biblioteki publicznej w Iwkowej była Zofia Serafin. Jako pionier torowała drogę czytelnictwu w Iwkowej organizując w środowisku różnego rodzaju działalność kulturalno - oświatową. Po Zofii Serafin placówką kierowała Maria Serafin, po niej Aleksandra Mikołajczyk, a od 1988 roku kierownikiem biblioteki jest Bernadeta Klimek.

Dzisiejsze zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwkowej liczą 28 032 książek (dane za rok 2014). W bibliotece w Iwkowej znajduje się ponad 20 tysięcy woluminów, natomiast w filii bibliotecznej w Wojakowej zgromadzono około 8 tysięcy książek. Księgozbiór ten stanowi wartość nie tylko materialną, ale przede wszystkim duchową, mającą na celu zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy.

Oferta biblioteki obejmuje literaturę piękną dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, oraz popularnonaukową ze wszystkich dziedzin wiedzy. Na miejscu w czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego: słowników, encyklopedii, poradników, atlasów, informatorów. W czytelni dostępna jest prasa, którą - poza bieżącymi numerami - można wypożyczać do domu. Przy bibliotece funkcjonuje pracownia komputerowa oferująca dostęp do Internetu, skanowanie i wydruki. Czytelnicy mogą skorzystać z dostępnego kserografu.

Szczególne miejsce w iwkowskiej bibliotece zajmują zbiory regionalne.
W tym zakresie gromadzone i dokumentowane jest piśmiennictwo
o charakterze lokalnym, dokumenty życia społecznego takie jak: plakaty, afisze, ulotki, zaproszenia, wycinki prasowe, fotografie, itp.

Na uwagę zasługuje działalność wydawnicza biblioteki. Dotychczas udało się opublikować następujące pozycje: Dzieje Iwkowej 1325-1960  ks. Jana Piechoty (monografia wsi Iwkowa), poemat religijny Życie Jezusa Chrystusa według Ewangelii  i  Fraszki Józefa Kosakowskiego, Iwkowskie kuseryje Stefana Szota oraz album fotograficzny Dzieje Gminy Iwkowa fotografią malowane i jego kontynuację w serii – Iwkowskie Role oraz Rejestr zapisów gruntowych wsi Iwkowa 1804-1876.

Upowszechnianie czytelnictwa, wiedzy i kultury odbywa się, między innymi, poprzez organizowanie lekcji bibliotecznych, konkursy recytatorskie, spotkania czytelnicze i regionalne, a także działalność wystawienniczą; do ważniejszych wystaw należy zaliczyć: Gmina Iwkowa w fotografii, Promocja mojej gminy, wystawy twórczości miejscowych artystów.

W 1999 roku biblioteka rozpoczęła komputeryzację zbiorów tworząc bazę
w programie CDS/ISIS. Od kwietnia 2013 r. wdrażany jest system biblioteczny SOWA, dzięki któremu czytelnicy mogą przeglądać bazę danych online.

Gminna Biblioteka Publiczna umieszczona jest w centrum Iwkowej, blisko przystanku autobusowego. Lokal, zbudowany z przeznaczeniem na cele biblioteki, posiada w miarę przestronne pomieszczenia, na które składają się: wypożyczalnia, czytelnia, pracownia komputerowa i sala wystawowa. Przy GBP w Iwkowej funkcjonuje filia biblioteczna w Wojakowej, która mieści się w Domu Strażaka.


Dzieje Gminy Iwkowa
Fotografią malowane

Dzieje Iwkowa

Dzieje Gminy Iwkowa
Iwkowskie role

Dzieje Gminy Iwkowa

Biblioteka w Pigułce
Foto-Galeria

Foto Galeria

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Skarbczyk Literatury

Skarbczyk Literatury
Zmień czcionkę: A A A

Wyszukaj na stronie

Biuletyn informacji publicznej Facebook Programy i projekty

Informacje lokalne

Gmina Iwkowa

Pomocne adresy

wbibliotece.pl
Cyfrowa Biblioteka Narodowa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biblioteka Narodowa
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Bibloteka Publiczna w Brzesku

Statystyki

» 1 Online
» 11 Dzisiaj
» 645 W tygodniu
» 2156 W miesiącu
» 308542 Łącznie