Biblioteka Iwkowa

Gminna Biblioteka
Publiczna w Iwkowej

Adres: Iwkowa
Iwkowa 509
32-861 Iwkowa
(14) 68-44-348

Filia Wojakowa
Wojakowa 262
32-862 Porąbka Iwkowska
(14) 68-45-150

Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Strona główna /O bibliotece /Regulaminy /Regulamin Pracowni Komputerowej

Regulamin Pracowni Komputerowej

1. Pracownia Komputerowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwkowej jest dostępna dla wszystkich i służy przede wszystkim celom edukacyjnym
i kulturalnym.

2. W pracowni obowiązuje cisza oraz kulturalne zachowanie. Osoby zachowujące się zbyt głośno, przeszkadzające innym użytkownikom, mogą zostać wyproszone włącznie z wykluczeniem korzystania z pracowni.

3. Przy jednym stanowisku komputerowym nie może przebywać więcej niż 2 osoby.

4. Korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne, oprócz wydruków, za które pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług
i towarów płatnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwkowej.

5. Korzystających z Pracowni Komputerowej obowiązuje ograniczenie czasowe:

  • dzieci i młodzież do 18 roku życia – nie dłużej niż 1 godzina,
  • dorośli powyżej 18 roku życia – nie dłużej niż 2 godziny.

6. W uzasadnionych przypadkach dyżurujący bibliotekarz może ograniczyć lub przedłużyć czas korzystania ze sprzętu komputerowego.

7. Zabrania się użytkownikowi wnoszenia do pracowni jedzenia oraz napojów.

8. Zabrania się  korzystania z jakichkolwiek stron internetowych o tematyce pornograficznej, itp.

9. Bibliotekarz ma prawo monitorowania stanowiska. W przypadku stwierdzenia, że strony czy programy są  nieodpowiednie do profilu Pracowni Komputerowej bibliotekarz może zabronić korzystania z nich.

10. Zabrania się połączeń internetowych  ze stronami płatnymi.

11. Zabrania się instalowania na komputerach oprogramowania przyniesionego
z zewnątrz lub ściągniętego z internetu (tzw. piratów).

12. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu oraz plików systemowych, przełączania lub odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych, itp.

13. O wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu należy poinformować bibliotekarza.

14. Za uszkodzenia techniczne sprzętu wynikłe na skutek niewłaściwego użytkowania sprzętu komputerowego użytkownik ponosi konsekwencje finansowe (koszty naprawy).

15. Po zakończeniu pracy należy właściwie pozamykać programy (nie wyłączać komputera) pozostawić stanowisko w należytym porządku.

16. Sprawy konfliktowe lub nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwkowej.

17. Traci moc Regulamin Pracowni komputerowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwkowej z dnia 02.01.2003 oraz Regulamin Pracowni komputerowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwkowej – Filia w Wojakowej
z dnia 06.09.2004.

18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.


Dzieje Gminy Iwkowa
Fotografią malowane

Dzieje Iwkowa

Dzieje Gminy Iwkowa
Iwkowskie role

Dzieje Gminy Iwkowa

Biblioteka w Pigułce
Foto-Galeria

Foto Galeria

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Skarbczyk Literatury

Skarbczyk Literatury
Zmień czcionkę: A A A

Wyszukaj na stronie

Biuletyn informacji publicznej Facebook Programy i projekty

Informacje lokalne

Gmina Iwkowa

Pomocne adresy

wbibliotece.pl
Cyfrowa Biblioteka Narodowa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biblioteka Narodowa
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Bibloteka Publiczna w Brzesku

Statystyki

» 1 Online
» 18 Dzisiaj
» 101 W tygodniu
» 422 W miesiącu
» 253217 Łącznie