Biblioteka Iwkowa

Gminna Biblioteka
Publiczna w Iwkowej

Adres: Iwkowa
Iwkowa 940
32-861 Iwkowa
(14) 68-44-348

Filia Wojakowa
Wojakowa 262
32-862 Porąbka Iwkowska
(14) 68-45-150

Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa

Prezentacja Albumu

Dzieje gminy Iwkowa fotografią malowane to kolejna lokalna publikacja, dokumentująca tym razem poprzez obraz, przeszłość naszej gminy, dawną wieś, dawne czasy. Jej bohaterami są fotografie, niezwykłe nośniki pamięci, na których uwieczniono ludzi i miejsca, obrzędy i zwyczaje, architekturę i krajobrazy Iwkowej oraz pozostałych gminnych miejscowości.   

Obok tych najstarszych fotografii pochodzących z początku XX w. zamieszczono zdjęcia współczesne obrazujące gminę w  XXI w., by pokazać zmiany, które zaszły w przeciągu tego okresu.

Fotografie tworzące niniejszy album pogrupowane zostały w ośmiu rozdziałach. Rozdział pierwszy przedstawia ,,wczoraj i dziś'' poszczególnych wiosek w gminie Iwkowa, w rozdziale drugim pokazano dzień powszedni mieszkańców gminy - codzienną pracę rolnika, rzemiosło, handel, transport oraz inne prace wykonywane na wsi. W następnym rozdziale zamieszczono fotografie z czasów wojny i portrety mężczyzn podczas służby w wojsku. Czwarta część obejmuje zdjęcia obrazujące życie religijne parafian. Tradycjom związanych z weselami poświęciliśmy osobny rozdział, w którym znalazło się kilkanaście pamiątkowych ślubów, na których - obok nowożeńców i rodziny - możemy zobaczyć licznie zgromadzonych sąsiadów i przyjaciół. Kolejne rozdziały to wychowanie i edukacja młodych pokoleń oraz życie społeczne, kulturalne i towarzyskie mieszkańców. Ósmy rozdział, zarazem ostatni, ukazuje rodzinę i jej wielopokoleniowość, naszych sąsiadów i znajomych - ludzi zwyczajnych i niezwykłych - portrety mieszkańców.

Publikację wzbogacono fragmentami tekstów miejscowych pisarzy i twórców ludowych oraz opisami pochodzącymi z historycznych źródeł dotyczących gminy Iwkowa.


Prezentacja - wersja angielska


The history of Iwkowa district in photography album presentation.
 
The history of Iwkowa district in photography is another local publication about the past and present of our district containing numerous old photos of the village and its history. Pictures are its heroes as means of conveying human memory. Looking at them you can see people, places, customs and traditions, architecture and views of Iwkowa and other district villages.

There are some very old photos from the beginning of the 20th century and, in contrast,  contemporary ones from the 21st century because our intenion was to show changes that have taken place during those100 years.

The photographies in this album have been divided into 8 chapters. Chapter one presents the past and the present of all the villages in Iwkowa district. In chapter two you can see everyday life of the inhabitants of our district which means farmers’ work, craftsmanship, trade, transport and other country activities. In the next chapter there are war photos (World War I and World War II) and some pictures of soldiers. Chapter four comprises photos showing religious life of the inhabitants and the next one is connected with weddings – here you can find many wedding pictures of married couples, their families, neighbours and friends (there are a lot of group photos). Education and children upbringing are the subject of chapter six. Chapter seven shows culture and social life of the inhabitants. The last part is dedicated to different families with their many generations, their neighbours and friends, ordinary and unusual people whose portraits have been presented there.
 
In this book you can also read some short texts by local folk writers as well as extracts coming from historical studies about Iwkowa district.


Prezentacja - wersja niemiecka


Präsentation des Fotoalbums unter dem Titel „Die Geschichte der Gemeinde Iwkowa mit dem Foto Gemalt”.

“Die Geschichte der Gemeinde Iwkowa” ist die örtliche Publikation, die durch das Bild, Vergangenheit unserer Gemeinde, das Land, vergangene Zeiten dokumentiert wurde. Ihre Helde sind Fotos, auf denen bekannte Leute und Plätze, Bräuche und Sitten Architektur und Landschafen von Iwkowa und andere Ortschaften verewight werden.

Auβer der ältesten Fotos, die aus dem Beginn XX Jahrhundert kommen, befinden sich gegenwärfige Fotos. Sie stellen Veränderungen dar, die in diesel Zeit erschienen .
Fotos wurden in acht Kapiteln grupiert. Der erste Kapitel stellt “gestern und heute” der folgenden Dörfe in Iwkowa dar. Im zweiten Kapitel wurde der Alltag der Einwohner unserer Gemeinde gezeigt; tägliche Arbeit der Bauer, ein Gewerbe Handel, Transport und andere Tätigkeiten auf dem Lande. Im nächsten Kapitel wurden Fotos veröffentlicht die die Kriegeszeit und Fotos von Männern während der Wehrchienst darstellen.

Der vierte Teil fasst Fotos vom religiösen Leben unserer Gemeinde um. Nächster Kapitel wurde der Sitten die damit verbundenen Hochzeiten gewidmet. In diesem Kapitel gibt es einge besondere Fotos, auf denen sich Ehepaar und in Familie, Nachbarn und Freunde befinden. Weitere Kapitel betreffen Eziehung, Bildung der jungen Generation und Sozial – Kultur; gesellschaftliches Leben der Einwohner .Der achte Kapitel zeigt die Familie unsere Nachbarn, Bekannte und berühmte Personen.
In der Publication befinden sich Texte der einheimischen Schriftsteller und Künstler, und historische Quellen, die die Gemeinde Iwkowa betreffen.


Dzieje Gminy Iwkowa
Fotografią malowane

Dzieje Iwkowa

Dzieje Gminy Iwkowa
Iwkowskie role

Dzieje Gminy Iwkowa

Biblioteka w Pigułce
Foto-Galeria

Foto Galeria

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Skarbczyk Literatury

Skarbczyk Literatury
Zmień czcionkę: A A A

Wyszukaj na stronie

Biuletyn informacji publicznej Facebook Programy i projekty

Informacje lokalne

Gmina Iwkowa

Pomocne adresy

wbibliotece.pl
Cyfrowa Biblioteka Narodowa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biblioteka Narodowa
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Bibloteka Publiczna w Brzesku

Statystyki

» 2 Online
» 366 Dzisiaj
» 1095 W tygodniu
» 4628 W miesiącu
» 278231 Łącznie