Biblioteka Iwkowa

Gminna Biblioteka
Publiczna w Iwkowej

Adres: Iwkowa
Iwkowa 509
32-861 Iwkowa
(14) 68-44-348

Filia Wojakowa
Wojakowa 262
32-862 Porąbka Iwkowska
(14) 68-45-150

Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa
Biblioteka Iwkowa

RODO

Drogi Użytkowniku naszej biblioteki

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, których administratorem jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Iwkowej, 32-861 Iwkowa 509, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod nr wpisu 2 z dnia 1 września 1992 roku. Kontakt w sprawie twoich danych osobowych to: gbpiwkowa@poczta.onet.pl

Biblioteka jako administrator twoich danych osobowych, takich jak:

imię i nazwisko, adres, rok urodzenia, Pesel, nr. telefonu, rodzaj zajęcia (uczący się, pracujący, pozostali), a w przypadku osób niepełnoletnich - imię
i nazwisko opiekuna prawnego, przetwarza je w następujących celach:

  1. wykonywania zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych
  2. sporządzania sprawozdań statystycznych 

Wyżej wymienione dane osobowe, przetwarzane przez bibliotekę, nie wymagają udzielania zgody, gdyż ich przetwarzanie wynika z przepisów prawa (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej).

Przetwarzanie danych osobowych w innym zakresie i w celach innych niż wyżej wymienione, a związanych z realizacją zadań statutowych biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i upowszechnianiu wiedzy i kultury, odbywać się będzie wyłącznie za twoją dobrowolną zgodą.

Zasady ochrony danych osobowych uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Iwkowej reguluje każdorazowo Regulamin imprezy.

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, zależy od celu w jakim zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa, regulaminami biblioteki jak również wyrażonymi przez Ciebie zgodami i innymi oświadczeniami.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Bez Twojej zgody dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

W związku z powyższym, przysługuje Ci prawo dostępu do twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych, prawo do niepodlegania profilowaniu. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W trosce o Twoje dobro dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były w należyty sposób chronione.

Iwkowa, 25 maja 2018 r.


Dzieje Gminy Iwkowa
Fotografią malowane

Dzieje Iwkowa

Dzieje Gminy Iwkowa
Iwkowskie role

Dzieje Gminy Iwkowa

Biblioteka w Pigułce
Foto-Galeria

Foto Galeria

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Skarbczyk Literatury

Skarbczyk Literatury
Zmień czcionkę: A A A

Wyszukaj na stronie

Biuletyn informacji publicznej Facebook Programy i projekty

Informacje lokalne

Gmina Iwkowa

Pomocne adresy

wbibliotece.pl
Cyfrowa Biblioteka Narodowa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biblioteka Narodowa
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Bibloteka Publiczna w Brzesku

Statystyki

» 1 Online
» 5 Dzisiaj
» 92 W tygodniu
» 113 W miesiącu
» 237344 Łącznie